Kto i jak do Internetu

Global eMarketing przeprowadziła badanie sposobu korzystania z Internetu przez użytkowników „modemowych” i posiadających stałe łącze.

Badanie przeprowadzono na grupie internautów odwiedzających serwisy podłączone do systemu GeMius. Dla celów analizy przyjęto założenie, że osoby korzystające z Internetu za pomocą stałych łącz to osoby łączące się z pracy oraz uczelni. Trzecią grupę stanowią użytkownicy łączący się za pomocą

. Proporcje tych trzech grup w próbce wynosiły odpowiednio 62%, 3,5% i 34,5%. Wytypowane grupy przebadano też pod kątem aktywności w Internecie, lokalizacji geograficznej, stosowanych przeglądarek i systemów operacyjnych.

Średni czas wizyty „modemowca” mieści się w granicach 4-5 minut, a internauty korzystającego ze stałego łącza przekracza 5 minut. Użytkownicy korzystający ze stałych łączy surfują głównie w godzinach pracy – między 9 a 17. Maksimum ruchu w Internecie przypada na godzinę 14, przy czym ten szczyt w przypadku internautów korzystających z uczelnianego sztywnego łącza przypada nieco wcześniej – na 11. Około 17 następuje „zmiana” i w Sieci zaczynają dominować użytkownicy modemowi. Główna aktywność modemowców rozpoczyna się po 18.

Z analizy wynika, że najwięcej internautów pochodziło z mazowieckiego (blisko 19%, zarazem 50% badanych łączących się z uczelni), śląskiego (12,5%) i dolnośląskiego (11%). Z małopolskiego pochodziło ponad 30% badanych łączących się z uczelni. Najwięcej użytkowników korzysta z Windows 98 (53,3%), 12,4% - z Windows ME, a 11% z Windows 2000. Około 0,6% korzysta z Linuxa, tyle samo z . Wśród przeglądarek dominuje Internet Explorer 5.x i 6.x, odpowiednio 60,5% i 32,5% internautów.