Komisja Europejska w trosce o e-biznes

Komisja Europejska zamierza zbadać i wyeliminować te regulacje prawne, które stoją na przeszkodzie prowadzenia e-biznesu – poinformował polski oddział PricewaterhouseCoopers w biuletynie "EU Watch". W ten celu rozpoczęła konsultacje z przedsiębiorcami.

Konsultacje mają charakter otwarty. Komisja Europejska zamierza rozmawiać z wszystkimi podmiotami, które prowadzą działalność gospodarczą za pomocą Internetu a także z izbami handlowymi i stowarzyszeniami przedsiębiorców. Wynikiem rozmów ma być ustalenie, co jest głównym powodem niechęci robienia zakupów online. Komisja Europejska chce również ustalić powody małej popularności usług internetowych.

Najważniejszą sprawą, jest wyszukanie tych przepisów prawnych, które spowalniają rozwój e-biznesu. Po ich wychwyceniu Komisja Europejska będzie planowała je zmienić.

Informacje od przedsiębiorstw zbierane będą za pomocą ankiet do 7 listopada. Wyniki Komisja przedstawi w styczniu 2004 roku.

Więcej informacji:

http://www.pricewaterhousecoopers.pl